top of page

Institute of Physics - Chinese Academy of Sciences

Branch Members

Senior Scientists

 • Dr. Kaushik Pal

Students

 • Di Chen

 • Xu Liu

 • Shangfei Wu

 • Rui Wu

 • Tiantian Zhang
   

Staff

 • Jiangdong Guo

 • Xingjiang Zhou

Joined ICAM in 2009

Junior Short Award

 • Author: Di Chen

bottom of page